Reglement Kofferbaksale Liempde

 1. De kofferbaksale is uitsluitend voor particulieren;
 2. Het evenement wordt gehouden op het evenemententerrein “d’n Tip” aan de barrierweg  in het hart van Liempde.
 3. De standplaatsen worden op volgorde van inschrijving gereserveerd , vol is vol;
 4. De kofferbaksale is alléén voor verkoop van tweedehands goederen;
 5. De verkoop van levende dieren is niet toegestaan;
 6. Er mogen géén etenswaren/dranken en nieuwe goederen te koop worden aangeboden;
 7. De indeling wordt vooraf door de organisatie bepaald en bij toegang krijgt u een plaats aangewezen;
 8. Toiletten zijn op loopafstand (ca. 150 meter) te bereiken, gebruik tegen betaling;
 9. Indien men onrechtmatige goederen te koop aanbiedt, wordt men van het terrein verwijderd;
 10. De deelnemers mogen tussen 8:30 uur en 9:30 uur, na goedkeuring van de organisatie, de markt oprijden;
 11. De aanwijzingen van de marktleiding dient u op te volgen;
 12. Na 13:30 uur mag u pas beginnen met inpakken. De standplaats dient schoon achter gelaten te worden. Niet verkochte artikelen dienen weer meegenomen te worden;
 13. Het tussentijds verlaten van het terrein met de auto is niet toegestaan;
 14. Inschrijven gebeurt via het inschrijfformulier op de website www.kofferbaksale-liempde.nl. U kunt inschrijven tot 24 uur voor aanvang van de markt.
 15. Inschrijvingen zijn definitief na betaling van het verschuldigde bedrag op bankrekening nr. NL10RABO0128707623 onder vermelding van uw naam en woonplaats;
 16. Bij niet opkomst wordt geen inschrijfgeld geretourneerd. Gemaakte reservering kan niet worden geannuleerd;
 17. De inschrijving is inclusief entree voor maximaal 2 personen. Meer dan 2 personen betalen entree;
 18. Indien er te weinig deelnemers zich aanmelden voor de markt, dan heeft de organisatie het recht om de markt af te gelasten. Deelnemers krijgen in dat geval de volledige inschrijfgelden retour.
 19. U dient te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen wordt u van het terrein verwijderd;
 20. Deelname aan de kofferbaksale is geheel voor eigen risico, de organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadigingen van eigendommen en het oplopen van lichamelijk letsel door deelnemers of derden;
 21. Mocht een markt afgelast worden vanwege extreem slecht weer, dan worden de inschrijfgelden teruggestort minus EUR 2,50 administratiekosten. Het is uitsluitend de marktleiding die hierover beslist. De organisatie zal in dit geval een andere datum plannen voor de kofferbaksale. De ingehouden administratiekosten zullen in mindering worden gebracht op uw nieuwe inschrijving indien u zich hiervoor inschrijft.
 22. Voor zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.